หน้าแรก รู้จัก สสอ.ฉวาง บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered หรือใส่ใจประชาชน H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม  
 
 
 
นายสมวงค์ แก้วเกตุ
สาธารณสุขอำเภอฉวาง
(075-481182)
 
เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
การบริหารงานบุคคล
กฏหมาย/ประกาศต่างๆ
ผลการดำเนินงาน
ITA
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 
     
ภารกิจสาธารณสุขอำเภอ ห้องปฎิบัติการสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
  ภาพกิจกรรม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอฉวาง มอบสิ่งของให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
21 มิถุนายน 2564 นางอารีย์ เปียศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอฉวาง มอบหน้ากากอนามัย อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็น...
อ่านรายละเอียด
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง ร่วมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ร่วมทีมสอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่
18 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง ร่วมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ร่วมทีมสอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่...
อ่านรายละเอียด
  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอฉวาง
  ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์
   ข่าวสารในเครือ               สสอ.ฉวาง
รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา ประจำปี 2564 (ดู : 409)
แบบสรุปการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564 (ดู : 557)
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 392)
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ / แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2564 (ดู : 511)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 385)
 
ดูทั้งหมด
 
     แจ้งข่าว               อบรม / ประชุม / สัมมนา
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ สสอ.ฉวาง (ดู : 606)
อบรมการเงิน การคลัง และพัสดุ ปี 2561 (ดู : 585)
 
ดูทั้งหมด
 
    หนังสือเวียน           แจ้งเรื่อง สสอ.ฉวาง
คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและเงินบริจาค ที่ 1895/2561 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561 (ดู : 651)
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชน (ดู : 554)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 702)
 
ดูทั้งหมด
 
      รั้ว สธ.                             กระทรวงสาธารณสุข
หน่วนงานในเครือข่าย
  สสอ.ฉวาง
  รพ.สต.บ้านห้วยปริก
  รพ.สต.บ้านกะเปียด
  รพ.สต.บ้านนาเขลียง
  รพ.สต.บ้านควนสวรรค์
  รพ.สต.บ้านทานพอ
  รพ.สต.บ้านหนองท่อม
  รพ.สต.บ้านนาเส
  รพ.สต.บ้านปากน้ำ
  รพ.สต.บ้านสวนจีน
  รพ.สต.บ้านมะปรางงาม
  รพ.สต.บ้านทอนวังปราง
รวมลิ้งค์สำคัญ
สายด่วนสุขภาพ
  1669 สายด่วนฉุกเฉิน
  1666 สายด่วนโรคมะเร็ง
  1667 สุขภาพจิต(อัตโนมัติ)
  1675 กินดีสุขภาพ
  1600 สถานีปลอดบุหรี่
  1555 ผู้บริโภคกับ อย.
  1330 สปสช.
  1165 ยาเสพติด
     รอบรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
     สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  กระดานสนทนา
 
  สาธารณสุขอำเภอฉวาง
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง
เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : 075-481-182 โทรสาร : 075-481-314
Copyright © 2016. www.chawangpho.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs