หน้าแรก รู้จัก สสอ.ฉวาง บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ข่าวในเครือ สสอ.ฉวาง
 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 310 คน
ประกาศวันที่  31 มกราคม 2563

วันที่ 31 มกราคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง ร่วมกับโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด รวมทั้งการป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ และอบรมให้ความรู้เรื่องวัยเรียน วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรู้ทักษะในการป้องกันปัญหายาเสพติด สร้างระเบียบวินัยแก่เยาวชนให้มีความรู้คุณธรรม และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 125 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย อำเภอฉวาง

 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง
เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : 075-481-182 โทรสาร : 075-481-314
Copyright © 2016. www.chawangpho.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs