หน้าแรก รู้จัก สสอ.ฉวาง บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ประมวลภาพกิจกรรม
การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุกระบวนการคุณภาพและการประเมินรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ (HA&DHSA2022) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 106 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17 มิถุนายน 2565
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุกระบวนการคุณภาพและการประเมินรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ (HA&DHSA2022) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง
เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : 075-481-182 โทรสาร : 075-481-314
Copyright © 2016. www.chawangpho.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs